Ambulante Zorggroep Midden-Nederland biedt ambulante, kortdurende community-georiënteerde zorg en preventie.

Missie en Visie

Met haar kernwaarden sluit Ambulante Zorggroep Midden-Nederland aan bij de beleidslijnen van het ministerie van VWS voor de komende jaren. Het beleid vanuit het ministerie is gericht op het terugdringen van het gebruik van specialistische zorgvoorzieningen en het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Indigo en NOAGG helpen mensen zoveel als mogelijk met een kortdurend generalistisch aanbod in de Basis GGz.

 

AZmn is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoodeling in de Zorgsector. HKZ-certificering is een manier om zichtbaar te maken dat een organisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de client altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssystem aan de internationale ISO-9001 normen.

(www.hkz.nl)

In de afgelopen jaren hebben Indigo en NOAGG bewezen dat een flink deel van de specialistische tweedelijns zorg op die manier gesubstitueerd kan worden naar de eerste of anderhalfde lijn. Dit is goed voor cliënten, die daarmee sneller en dichter bij huis een effectieve behandeling krijgen. Het is goed voor de tweedelijns zorg omdat daar geen capaciteit verloren gaat aan doelgroepen die er eigenlijk niet thuis horen. En het is goed voor de financiers omdat de zorg die Indigo en NOAGG bieden goedkoper is dan de specialistische tweedelijns zorg.

» Download Leveringsvoorwaarden
» Download Leveringsvoorwaarden Publieksversie